la Masculin

FREZA

Dacă majori­tatea a ramas cu impre­sia că vizita la salon se cuvine eter­nu­lui fem­i­nin, eu știu că și cav­a­lerii zilelor noas­tre sunt pe deplin îndrep­tățiți la un trata­ment relax­ant și la o ferchezuială remar­ca­bilă. Prin natura sa, podoaba capi­lară te lim­itează la creații efe­mere, supuse tre­cerii tim­pu­lui, cu toate astea stră­da­nia mea este să-​ți ofer o imag­ine mem­o­ra­bilă de fiecare dată când ne întâl­nim. Oricât de difi­cil pare de mod­e­lat podoaba capi­lară mas­culină, te provoc să descoperi că nu este deloc așa. La fel de multă măiestrie mer­ită și dom­nii, pen­tru care am pregătit ser­vicii personalizate.

Fie că e vorba de o tun­soare proaspătă, de adaptarea ei la tex­tura și „apucă­turile” păru­lui sau de camu­flarea firelor albe, vă stau la dis­poz­iție. Vă întâmpin provocările și între­bărie, nedumerir­ile și poate chiar temer­ile, pen­tru a le trans­forma în ade­varate atu-​uri personale.

Poți solicita o rez­er­vare tele­fonic.

Prețul unei tun­sori este de 50 lei.

Primești o revig­o­rare cu șam­pon, apoi tun­soarea care te avantajează.

Stilul (per­sonal) este mai impor­tant decât tren­dul (comun). Fii orig­i­nal !

Aran­jăm și barba încât să-​ți stea mai bine și plătești + 10 lei.

Back to top