Vrei Elixirul?

Trata­men­tul ce-​ți trans­formă părul în cea mai bună ver­si­une a sa. Durează 10 minute și te vei bucura de cel mai relax­ant masaj în tim­pul acesta.

Încearcă și pro­dusele com­ple­mentare pen­tru îngri­jirea păru­lui acasă, din gama NashiAr­gan®. Le poți cumpăra cu cel mai bun preț chiar la urmă­toarea ta viz­ită la noi. Ben­efici­ile gamei de îngri­jire cu argan eco­cer­ti­fi­cat îți sunt deja cunoscute:

hidratare + flex­i­bil­i­tate + luciu + miros del­i­cat = elixirul nostru

Back to top