Green dot

Hen­naKhadi®

Hen­naKhadi® = elixirul tinereții păru­lui tău

Pig­ment veg­e­tal ORGANIC cer­ti­fi­cat pro­dus în India

Avan­ta­jele pig­men­tării cu HennaKhadi

- nuanțe nat­u­rale potriv­ite dor­ințelor tale

- acoperire pro­gre­sivă a firelor albe ( îmbinare plă­cută fără aspect con­trastant când cresc ghio­ceii)

- luciu rezis­tent & flex­i­bil­i­tate sporită datorită pig­men­tării delicate

- scalp sănă­tos - miros plăcut

Cos­turile vari­ază între 165 lei și 200 lei –ser­vi­ciul com­plet– funcție de lungimea părului.

Pro­ce­dura conține și trata­ment de hidratare intensă, ceea ce con­feră cat­ife­lare păru­lui aspru.

Poți veni și cu pro­dusul de acasă și îl aplicăm noi. Scă­dem 15% din nota de plată.

Te ajutăm să petreci ast­fel cele 23 ore nece­sare pro­ce­durii, într-​un mod plăcut.

Back to top