la Feminin

FORMA

Răs­făț pen­tru simțuri înainte de toate !
Totul începe cu șam­ponarea și masajul del­i­cat al scalpu­lui, urmate de apli­carea unui bal­sam revig­o­rant.
Apoi alegem împre­una forma, tun­soarea propriu-​zisă, ținand cont de toate par­tic­u­lar­itățile impli­cate: fizionomie, forma capu­lui, creșterea păru­lui, obi­ceiuri de ingri­jire. Îmi voi da seama care este dor­inta ta, din­colo de cuvinte: „Să se așeze fru­mos, fără prea multă bătaie de cap! Să fie proaspăt, ele­gant, să inspire opti­mism și poftă de viață.” Am ghicit?

Voila !!!

Odată „prinsă” forma, părul se așează punând în val­oare flex­i­bil­i­tatea și nat­u­ralețea.

Ser­vi­ciul include : șam­ponare + apli­care balsam/​elixir + uscare lejeră

Timp de lucru : 3050 minute

Tun­soare păr Scurt = 65 lei

Tun­soare păr Mijlociu = 80 lei

Tun­soare păr Lung = 100 lei

CULOAREA


Poartă-​ți culoarea per­son­al­ității !

Nu ai idee cât de multe spune podoaba capi­lară despre tine. Nu ne alegem culoarea nat­u­rală, însă dacă tu te simți o brunetă mis­te­rioasă, o blondă sen­zuală sau o roș­cată ener­gică, asta ar tre­bui să arăți lumii.

Tonuri plă­cute, calde, potriv­ite sezonu­lui, inspi­rate din natură, potriv­ite oricărui stil vestimentar.

Aici găsești splen­doarea naturii, în mostrarul de vopsele del­i­cate și per­sis­tente toto­dată, atent selecțion­ate și ameste­cate cu grijă.

Ser­vi­ciul include : șam­ponare + masaj del­i­cat + apli­care bal­sam + culoarea + uscare lejeră

Timp de lucru : aprox­i­ma­tiv 2 ore

Culoare păr Scurt = 125140 lei

Culoare păr Mijlociu = 140165 lei

Culoare păr Lung = 175200 lei

Back to top