Raluca Honcas

Sunt opt ani de când am început să lucrez într-​un salon de coa­fură. Mi-​am făcut debu­tul la spălă­tor, unde am răs­fățat clien­tele de fiecare dată cu răb­darea și del­i­catețea care-​mi sunt native. Acum șase ani mi-​am dat seama că aș putea face mai mult pen­tru asta și după ce am urmat cur­sul de coa­fură, am început să lucrez „pe bune” în fața oglinzilor. Anul 2012 mi-​a adus colab­o­rarea cu Mihai și odată cu asta un nume de scenă Clopoțica. Noua provo­care pen­tru mine este aceea de a tunde scurt — tun­so­rile mas­cu­line, iar aici mă bucur de o îndru­mare de înaltă clasă. Sunt bucuroasă să vă arăt ce am deprins în ultimii ani, îndemânarea și imag­i­nația sunt acum atu­urile mele, pe care le voi ded­ica look-​ului tău excepțional.

Aici sunt câteva din­tre lucrările mele.

Back to top