Address:

Putna 1
Tim­ișoara
Româ­nia 300595

Phones:

+40 723 284 748

E-​mail:

Descăr­cați infor­mația ca: vCard

Mis­cel­la­neous Information:

Am ales Tim­ișoara drept locul pe care îl numesc acasă. Îmi plac par­curile, fluxul de „minți lumi­nate” pe strada Pâr­van în jos, bule­var­dul Bega și podurile, terasele, for­fota din tim­pul verii, zumze­tul stu­dențesc. Oricine poate deveni copilul răs­fățat aflat într-​o con­tinuă vacanță. M-​am simțit inspi­rat să aleg acest loc și pen­tru asta orașul mer­ită tot ce-​i mai bun: apă curată, un aer proaspăt, diver­si­tate și respon­s­abil­i­tate. Mă bucur să-​mi ofer ser­vici­ile în acest loc și vreau să las o „urmă” cât mai mică.

Trim­iteți un email. Toate câm­purile mar­cate cu * sunt oblig­a­torii.

Back to top